Strona główna

Pomoc Duchową pod wstawiennictwem św. Ojca Pio przy kościele w Czatachowie prowadzi:

mgr Magdalena Gałkowska – psychopedagog, świecki kierownik duchowy

Oferuje pomoc w zakresie:

  • spojrzenia na własne problemy życiowe i trudne sytuacje, szukając Bożej Mądrości w oparciu o fundament Pisma Świętego
  • emocjonalne zranienia – brak przebaczenia, osamotnienie, poczucie odrzucenia, depresja,
  • pomoc w odróżnianiu problemów duchowych od osobowościowych,
  • towarzyszenie osobom rozeznającym swoje powołanie czy przeżywającym kryzysy,
  • pomoc w pogłębianiu swojego życia wewnętrznego w wymiarze duchowym i udoskonalenie swojej relacji z Bogiem

Termin spotkań ustalany indywidualnie!